LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT-NHẬT

Hình ảnh lễ ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển nguồn nhân lực giữa Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội và chính quyền tỉnh kanagawa-Nhật Bản!

   

Sáng 19/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Chính quyền tỉnh Kanagawa, Nhật Bản đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về phát triển nguồn nhân lực. Trong ảnh: Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước và ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) trao nhau Biên bản ghi nhớ (MOU) về phát triển nguồn nhân lực sau khi Ký kết. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN.