THỰC TẬP SINH MỞ TIỆM BÁNH MỲ SAU KHI VỀ NƯỚC

kết thúc chương trình thực tập sinh 3 năm tại Nhật Bản, lao động trở về nước được công ty bên Nhật Bản hỗ trợ đầy đủ pháp nhân để mở tiệm Bánh Mỳ với chuỗi cửa hàng mang tên GOCHIPAN !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.